Behov for helhedsorienteret parkeringsstrategi

Affødt af problemer med udenbys parkering står Frederiksberg Kommune for at skulle opdatere parkeringsstrategi, og har efterspurgt høringssvar.

Jeg har jo tidligere skrevet om hvordan jeg mener at gadeparkering er prissat alt for billigt. Og om behovet for elbil-parkeringspladser i Frederiksberg.

Så jeg slipper vist ikke uden om at indsende høringssvar… . Det er gengivet nedenfor.

Til:
Vej- og Parkafdelingen, Rådhuset, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg,  bedreparkering@frederiksberg.dk

Høringssvar vedrørende Frederiksberg Kommunes parkeringsstrategi.

Det glæder mig at Frederiksberg Kommune har fundet anledning til at formulere ny parkeringsstrategi, delvist affødt af problemet med københavnere som – grundet højere takster i Københavns Kommune – parkerer i Frederiksberg Kommune. Jeg bor selv i Øst og har flere gange oplevet problemer med at finde parkering når jeg kommer sent hjem om aftenen.

I det følgende vil jeg give kommunen en række forslag til den fremtidige parkeringsstrategi. De fleste er af generel karakter, men et par enkelte til sidst går direkte på min egen specielle situation som ejer af elbil.

Generelt

Først og fremmest foreslår jeg at  kommunen formulerer en egentlig strategi for parkering. Dvs. gennemgår og dokumenterer følgende:

 • Hvorfor er parkering er vigtigt på Frederiksberg? Hvilke behov er det parkeringsarealer skal løse?
  • Er det eksempelvis for beboerne?
  • For erhverv/institutioner?
  • For indpendlende/besøgende?
  • …?
 • Hvilke rammer og muligheder findes der?
  • Hvor meget af Frederiksbergs sparsomme areal vil vi højst bruge på bil-parkering? Hvor meget på (lad)cykel-parkering?
  • Hvor kan vi grave P-pladser ned? Og hvad koster det?
  • Hvor kunne delebiler evt. løse borgernes behov?
  • Hvor kan vi lave aftaler med virksomheder (som det fx er gjort med KVL) om fælles parkering?
 • Hvor vil vi hen?
  • Hvordan skal Frederiksberg se ud parkeringsmæssigt om 10 år?
  • Er der forskelle i tilgang afhængigt af kommunens geografi?
 • Hvordan styrer vi derhen?
  • Hvordan prissætter vi parkering?
  • Hvilke principper skal forvaltningen følge vedrørende oprettelse/nedlæggelse af parkeringspladser, delebilspladser, …?
  • Hvilke måltal skal der følges op på (antal gade/kælder/…-pladser, ‘belægnings’-procenter, …)

Prissætning

1. Gratis parkering om natten skal ikke længere være muligt, med mindre licens haves.

2. Prisen på beboerlicenser skal sættes op: Jeg har på min blog (blog.sorenhave.dk) tidligere argumenteret for at beboer-gadeparkering er prissat alt for lavt:

 • Hvis man sammenligner med værdien af en kvadrat-meter på Frederiksberg burde en P-licens til en bil (som optager ca. 10m2) koste ca. 1.500 kr om året: 10 m2 x bebyggelsesprocent på 120 x 25.000 kr/m2 x 5% årlig forrentning = 1.500.
 • Beløb i samme størrelsesorden fås hvis en husejer med parkering på grunden udregner den del af grundskylden som man på en måde betaler for bilens parkeringsplads.

Der vil derudover være en række fordele ved at øge prisen på beboerlicenser til dette niveau:

 1. Prisen kommer op på niveau med Københavns Kommunes satser, så problemerne med deres brug af parkering på Frederiksberg mindskes
 2. Forskelsbehandlingen af borgere som parkerer på gaden og borgere som parkerer på egen grund ophører
 3. Mere generelt, så prissættes gadeareal til den reelle værdi, og der kan således uden den offentligt subsidierede gadeparkering bedre opstå et privat marked for udlejning af garager o.l.
 4. Mange kunne sikkert få løst deres  transportbehov med cykel og delebil – den øgede P-licens kan være det lille skub der peger folk i denne retning.

Specifikt vedrørende elbiler

Selvom der kommer flere og flere elbilejere (så vigtigheden af at lade om natten af energimæssige grunde bliver vigtigere og vigtigere) er følgende forslag primært drevet af konkrete personlige behov:

 1. På grund af at Better Place og Frederiksberg Kommune ikke kunne blive enige om farven på ladestandere er det pt. kun Clever som har opsat standere på Frederiksberg. Dette har som konsekvens at dækningen er meget ringe, specielt i Frederiksberg Øst hvor jeg bor. Vi kan som regel lade på min kærestes arbejde, men de gange vi har skullet lade hjemme har vi måttet gøre det på Nørre Søgade. Dvs. i Københavns Kommune hvor vores parkeringslicens ikke gælder.
  Forslag: Tilbyd Clever / E.On mulighed for at oprette elbil-parkeringspladser med ladestandere på en eller flere af følgende lokationer: Biblioteket Danasvej, Forum, Ungdomsmodtagelsen på Thorvaldsensvej, Skolen på Bulowsvej, KVL’s område.
 2. Mere generelt forslag: Beskriv i parkeringsstrategien retningslinier / proces for hvordan man som borger får udvirket at der i ens nærområde gives mulighed for at en udbyder kan få tildelt pladser hvor der kan opstilles ladestandere (For en god ordens skyld: Jeg forventer ikke at kunne få en P-plads reserveret til vores bil. Bare generelt til elbiler under opladning, som f.eks. ved brandstationen.)
 3. Forslag til parkeringsvedtægterne: Giv P-vagter ret til at udskrive bøder til ikke-elbiler parkeret på parkeringspladser reserveret til elbil-opladning.
Dette indlæg blev udgivet i Bæredygtig transport, Elbiler, Frederiksberg, Politik. Bogmærk permalinket.