Kategori: Elbiler

 • Smart City på Frederiksberg

  Facebook-post fra 3. september 2017. Som led i Frederiksbergs ‘Smart City’ strategi [1] har Frederiksberg Forsyning henover sommeren opsat et wifi-netværk. De skriver [2] at netværket bl.a. kan gøre at “indsamlingen af data ved fjernaflæsning bliver langt mere effektiv, kunderne slipper for selv at aflæse vandmålerne – og på længere sigt får de bedre muligheder for at […]

 • Smart City og ladning

  Som led i Frederiksbergs ‘Smart City’ strategi har Frederiksberg Forsyning henover sommeren opsat et wifi-netværk. De skriver at netværket bl.a. kan gøre at “indsamlingen af data ved fjernaflæsning bliver langt mere effektiv, kunderne slipper for selv at aflæse vandmålerne – og på længere sigt får de bedre muligheder for at følge deres forbrug af vand […]

 • Enjoy the silence

  Enjoy the silence. Det er nok Depeche Mode’s ord som bedst opsummerer hvad vi mest har værdsat ved nu at have kørt elbil i 5 år: Stilheden. Både omkring os, men særligt inde i bilen hvor vi nemt kan høre både radio og hvad hinanden siger. Jeg vil i dette indlæg prøve at opsummere godt og […]

 • Kommunens ’hjælp’ til elbilerne

  Frederiksberg Kommune ønsker at fremme udbredelsen af elbiler, og har derfor besluttet at elbiler ikke behøver at betale for parkering på Frederiksberg. For beboere er støtten dog mest symbolsk, da P-licensen jo ellers kun koster 150 kr årligt. Og administrationen af denne fritagelse er mere til gene end gavn, som jeg vil gøre rede for. […]

 • Hvad koster 2½ år i en eUp?

  Vi er på vej til at udskifte vores eUp med en eGolf, så afleverer den ved forhandleren om et par dage. Jeg har derfor opgjort den samlede omkostning ved at have haft den i 2½ år (eller 2 år og 5 måneder, for at være helt nøjagtig). Umiddelbart ser det meget fornuftigt ud (husk sædvanlig […]

 • Hvad koster 2 år i eUp?

  Opdatering 30. april 2016: Vi sælger nu eUp’en, så jeg har gjort regnestykket op. Så har vi haft vores eUp i 2 år, så det er tid til at opdatere regnskabet (se nedenfor). Det ser overordnet fint ud, på niveau med sidste års opgørelse. Nogle bemærkninger: Vi bruger mere på strøm: Det skyldes at den […]

 • Gratis grøn omstilling?

  Som bekendt er roadmap for grøn omstilling af transportsektoren desværre droppet. Det er ikke rigtig oplyst hvorfor, men antageligvis fordi Finansministeriet synes det er for dyrt. Ligesom elbil-afgiftsfritagelsen var ved (måske) at bliver. Samtidig presser EU på for at landene skal nedbringe CO2-udledningen fra de ikke kvotebelagte sektorer, og Danmark kan få pålagt mål om nedbringelse med 36-40% […]

 • Mobilitet og Adfærd

  I sidste uge holdt jeg et inspirationsoplæg om ‘Mobilitet og Adfærd’ ved en konference i regi af IDAs ‘Trafik og byplan’-netværk. Som det fremgår af præsentationen, handler det meget om prioriteringen af arealet, som jeg også tidligere har været inde på. Specielt kom jeg ind på at med diverse teknologier som selvkørende biler bliver prioriteringen af […]

 • Bæredygtig omstilling af bilbeskatningen

  I dag holdt jeg et indlæg på Driving Green 2015 konferencen om hvordan bilbeskatningen kan omstilles så den bliver bæredygtig, både miljø/klimamæssigt, økonomisk og socialt. Mine slides kan findes her: [Slides] Folk som har læst min analyse fra 2013 vil genkende nogle af pointerne: Teknikken er klar til roadpricing (også i en privacy-bevarende version, et […]

 • P-regler for elbiler: Det er ikke nemt

  For nylig var der høring af bekendtgørelse om parkering på offentlige veje som udmønter dele af den nye vejlov. En af de vigtigste ændringer var at gøre det lovligt at differentiere P-takster af miljøgrunde. Dvs. at muliggøre gratis parkering for elbiler. Som jeg tidligere har beskrevet, er dette dog ikke uden problemer da folk kan opfatte […]