Øv. Forandringen kom ikke til Frederiksberg i denne omgang.

De sidste par år er der blevet arbejdet med at bedre forholdene for cyklister på det sidste stykke af H.C. Ørstedsvej (på Frederiksberg til ikke-lokale læsere), mellem Thorvaldsensvej og Rosenørns Alle. Grunden til at det har trukket ud har været at der simpelthen ikke er plads til både vejbaner, cykelstier, fortove og parkeringspladser. (Vejen er smallere end Gl. Kongevej hvor det allerede var problematisk at etablere cykelsti.

Processen førte ganske forudsigeligt til diskussion af P-pladser kontra cykelstier, særligt i og med de lokale butikker har et – i mine øjne – legitimt behov for at kunne læsse varer af i rimelig afstand fra butikken.

Kommunen har derfor ad flere omgange lavet forskellige forslag (alle forbilledligt gennemarbejdede) til det muliges kunst, og til sidst var der følgende forslag:

 1. Ensretning af H.C. Ørstedsvej og Bülowsvej i hver sin retning (enten kun på det aktuelle stykke eller generelt). Dette ville give plads til både cykelstier og parkeringspladser (men ville nok medføre øget forurening og flere sving-ulykker))
 2. Helt lige vejforløb, med normalbredde cykelsti, men helt uden parkeringspladser
 3. Slynget vejforløb, med smalle cykelstier og smalle fortov, men også med enkelte parkeringspladser.
 4. Fælles fortov og cykelsti.
 5. Såkaldt ‘Shared Space’. Denne vejform er ikke så kendt i Danmark, men vinder frem andre steder i Europa. Fra Kommunens beskrivelse:  “Shared Space er en helhedsløsning, hvor det klart signaleres, at denne delstrækning er meget bymæssig og kræver lav hastighed og særlig opmærksomhed, baseret på at give ansvaret tilbage til trafikanterne. Indretningen af strækningen sikrer, at det trafikale rum for cykler og biler er klart afgrænset, og at integreringen af trafikarterne betyder, at det er cyklisterne, der bestemmer farten. Cyklisterne får derved en stor synlighed i det trafikale rum.”

I det meste af foråret hældte Kommunen mest til løsningsforslag 3, men butiksejerne mente ikke at der ville være P-pladser nok især i Thorvaldsensvejenden. Det lader dog til at der nu er mast nogle P-pladser ind som giver en acceptabel løsning på aflæsningsproblemerne. Så Kommunalbestyrelsen har nu på deres møde 18. juni 2012 endeligt besluttet sig for model 3.

Jeg forstår godt rationalet, men – og nu kommer jeg tilbage til overskriften – det skuffer mig at Kommunen ikke ville/ turde / kunne få Politiet med på at gennemføre en Shared Space løsning.

Jf. det høringssvar jeg indsendte, mener jeg det det ville pege meget mere frem:

Høringssvar vedrørende cykelsti på H. C. Ørstedsvej:

Tak for et velforberedt og oplysende informationsmøde i den forgangne uge.

Vores familie (2 voksne + 2 børn på 4 og 8 år) anbefaler at kommunalbestyrelsen går videre med Shared Space løsningen.

Dette begrunder vi med følgende:
1. Der er ikke plads til den perfekte løsning (som ville være bred cykelsti, dobbeltrettet vej og p-pladser)
2. Sikkerheden for cyklister skal øges, både i forhold til kørende biler og parkerede biler
3. Der er behov for enkelte p-pladser til handlende og især aflæsning fra mindre varebiler
4. Ensretning vil medføre betydelige ulemper for andre dele af vejnettet (mer-kørsel og uheld).

Når pladsen ikke er her, er det er altså nødvendigt med adfærdsændringer.
Og her tror vi mest på shared space, da det minder om de nuværende faktiske forhold, hvor det er cyklister som sætter farten.
Med shared space kan cyklisterne med god ret blive ude på vejen, og det er så (ligesom på landet og generelt i forhold til færdselsloven) bilisternes ansvar først at overhale når der er plads til det. Cyklisterne kan dermed undgå de faremomenter der i dag kommer af løbende at skulle trække ud for at køre forbi parkerede biler.

Samtidig mindsker shared space løsningen risikoen for uheld på flere andre områder:
* Farten kommer ned på strækningen, også udenfor myldretiden hvor trafikken alligevel snegler sig afsted
* Risikoen for at cyklister fanges af bildøre er mindst mulig her: ingen risiko på højre side, og en halv meters plads på venstre side (og førere er typisk mere opmærksomme på ikke at fange cyklister med døren, end passagerer er)
* Fodgængere og cyklister skilles ad – og på Frederiksberg er der en del svage gående (unge og gamle)

Det vil selvfølgelig kræve en særlig markering ved indkørsel på strækningen, og adfærdsændringen vil tage tid. Men selv i indkøringsperioden vil sikkerheden øges i forhold til i dag.

Slutteligt er det også værd at anføre at en shared space løsning hvor cyklister ligestilles med bilister vil være et stærkt signal om at Frederiksberg Kommune tager sin ambition om at være en grøn cykelkommune alvorligt. Og det uden at fremkommeligheden for bilister forringes i nævneværdig grad.

Vi er – som de fleste andre forældre – opmærksomme på at shared space kan forekomme utrygt for børn. Men vi mener stadig at shared space er den mindst ringe løsning, også for børn: De vil før eller siden skulle færdes på vej hvor der ikke er cykelsti, og vi er faktisk mere nervøse for bilernes døre (for dem overser børnene).

For en god ordens skyld skal det bemærkes at vi både er gående, cyklende og bilister, afhængig af situationen.

Men vi prøvede i det mindste.

En elbilejers ønskeseddel

Jeg skrev for noget siden om den første uge med elbilen, og listede nogle mangler, uhensigtsmæssigheder og ideer.

Der kommer hele tiden flere til (mest ideer til positive tiltag, dog), så jeg vil bruge denne side til at samle op på dem – indføj gerne forslag i kommentarfeltet, så opdaterer jeg listen.

For en god ordens skyld: Man kan godt udfra nedenstående få det indtryk at vi ikke er glade for skiftet til elbil. Det er vi dog. Meget. Men vi vil gerne have at produktet og oplevelsen bliver attraktiv for så mange som muligt, hvorfor vi selvfølgelig håber med tiden at kunne strege alle ønskerne på vores ønskeseddel.

Julegaveønsker:

 • Tanken i Shell-huset burde ombygges til batteriskifte-station [Opdatering 31 august 2012: specielt i og det konstant stinker af råddent vand fra dens vaskehal]. Det ville dels være perfekt for mig, dels være noget af et statement! [Opdatering 27 juli 2012: Radikale foreslår nu at tvinge tankstationer til også at udbyde el]
 • Frederiksberg Kommune og Better Place finder en løsning på problemet med farven på ladestanderne. En mulighed kunne være at opsætte væghængte bokse på parkeringspladsen bagved biblioteket på Danasvej. Evt. med et grønt forklæde 🙂

Opfyldte ønsker så vidt:

 • Bilen: Radioen var ikke aktiveret – den manglede en 4-cifret kode for at stoppe med at bippe [blev fikset over telefonen, indenfor få timer]
 • Bilen: Gearstangen havde sat sig fast i ‘P’… [Fejl40 – man skal lige vænne sig til at træde på bremsen mens man tager den ud af ‘P’. Ups.]
 • Opladning ved Rikkes arbejde: Oprindeligt var det tanken at vores primære opladning skulle ske på Rikkes arbejde på DONG’s lokation ved Nesa Alle. Men, men. Som følge af projektarbejde vil Rikke i den kommende tid skulle arbejde på DONG’s nye lokation i Virum. Uden ladestandere. DONG har dog været hurtige til at afhjælpe dette – jeg ved ikke om det allerede var planlagt, men der er nu nye standere som skulle virke fra d. 18 juni 2012. Fornemt! [Det blev så d. 2o, men pyt, stadig godt!]
 • OSCAR: Bilcomputeren kører på standardtid, ikke sommertid (og der er problemer med at skifte det) [Update 30 maj 2012: Et fix skulle komme i løbet af nogle få uger. Update 29 Juni 2012: Fix er nu testet og forberedes til at blive ‘pushet’ ud til bilerne. Update 27 juli 2012: Fix var klar for noget tid siden, og efter min ferie gled opdateringen fint igennem første gang jeg pluggede den i til opladning.]
 • Bilen: Ladestik i venstre side virker ikke – stikket er simpelthen anderledes. [Jeg skal have aftalt værkstedsbesøg for at få dette fikset – bolden er ved mig 🙂 Opdatering 2. august 2012: Er nu fikset med et nyt kabel. Sjovt nok er stikkene stadig forskellige i højre og venstre side, men det virker nu.]

Mangler:

 • Batteriskiftestationer: De åbner generelt noget senere end lovet – status pr 1. september 2012 er at der er åbnet batteriskiftestationer i Gladsaxe, Køge, Slagelse, Nyborg og Vejle. Så man kan godt køre til Århus, men ikke tilbage igen, fordi der ingen ladestandere er i Århus. Og batteriskiftestationerne er ofte ude af drift i hele og halve timer. Det skal gerne blive bedre – det håber jeg meget.
 • OSCAR: Med Better Place softwaren (OSCAR) skulle man kunne bruge en række apps, men der er endnu ingen tilgængelige [Opdatering 27 juli 2012: Der er nu kommet en software update så det ser lidt anderledes ud – men stadig ingen apps]
 • OSCAR: Den tilhørende iPhone app skulle i følge salgstalerne kunne fjernstyre klima-anlægget (a la: “Køl ned til 19 grader til kl 15″) – det er endnu ikke klart
 • OSCAR: GPS’en viste vej til en lade-stander (ved CBS) som endnu ikke var aktiv

Uhensigtsmæssigheder & forslag til afhjælpelse:

 • Bilen: Kablet roder noget rundt i bagagerummet – det kunne have været smart med et lille rum foran. (Og skal også lige have fundet nogle handsker til når det bliver sne og sjap.)
 • Bilen: GPS’en er lidt bøvlet at arbejde med, og det virker uhensigtsmæssigt at favoritlokationer og ruter er koblet til hver enkelt chaufførs profil
 • Bilen: Når nu man skal lukke bagagerummet så ofte er det underligt at der ikke er et håndtag til dette på indersiden så man undgår at blive beskidt
 • Bilen: Underligt at en elbil kommer med askebæger i stedet for en ordentlig kopholder. Tsk-tsk.
 • Bilen: Ingen kommunikation mellem telefon og lydanlægget. [Det skulle komme med en app.]
 • OSCAR: Ruter og favoritsteder gemmes under separate profiler – det kan selvfølgelig være meget rart, men smartere hvis man kunne mærke nogle data som generelle.

I og med vi bor i etageejendom uden privat parkeringsplads kan vi ikke få egen ladestander. Vi skal derfor basere os på at lade på arbejdspladser og ved offentlige standere. Der er vi dog stødt på følgende udfordringer:

 • Opladning ved Sørens arbejde: Selvom der er 8 pladser med stik, er disse ofte optaget af ikke-elbiler. I og med jeg kun sjældent selv tager bilen på arbejde kunne en rimelig løsning være at henstille at pladserne til elbiler er de sidste som tages. Dette desto mere da en af mine kolleger nu også har fået sig en Fluence!
 • Opladning hjemme: Forståeligt nok har ikke-elbilister vænnet sig til at holde på de pladser hvor der ellers har været opstillet ladestandere noget tid. Det er dog noget irriterende at komme hen til 4 ladepladser besat af 4 benzinbiler, især når der lige ved siden af er masser af ledige pladser. For ikke med det samme at fare i flint og ringe til ordensmagten og dermed eskalere kampen om P-pladserne til Panduro-niveau, foreslår jeg følgende tiltag:
  • Flyer: Opladningsudbyderne (Better Place, ChoosEV/CLEVER, …) burde i fællesskab lave en lille flyer (holdt i et positivt sprog) som man sætte i vinduesviskeren på biler der har taget ‘ens’ plads
  • SMS udfra nr-plade: Flyer-ideen kunne evt udbygges med muligheden for på stedet at sende en SMS til ejeren af bilen (der er nok noget registerlovgivning der ikke tillader det, men måske kan det lægges ind i det system hvor man i forvejen frit kan slå f.eks. synsdatoer op hørende til et vilkårligt registreringsnr).
 • Roaming: Få det til at virke så man som abonnent ved en udbyder af ladeinfrastruktur også kan lade ved andre udbudere (evt. mod et gebyr). [Det har været annonceret noget tid at Better Place og ChoosEV/CLEVER arbejder på at deres respektive abonnenter kan bruge begges ladestandere. Det lader dog vente på sig, så løsningen er pt at oprette dobbelt abonnement, hvilket jeg nu har gjort.]
 • Ladning fra stik-kontakt: Til folk som ikke har mulighed for privat ladestander kunne man i stedet tilbyde dem (læs: os 🙂 det 220V-konverteringskabel som man åbenbart kan købe sig til ved Renault.

Regulering af overførselsindkomster: Efter løn- eller prisudvikling?

I øjeblikket forhandles der om en skattereform, der blandt andet inkluderer en ændring af den måde hvorpå overførselsindkomster reguleres. Fra at have fulgt lønudviklingen, så skal satserne for kontanthjælp og dagpenge nu følge prisudviklingen.

Så er det jeg tænker: Prisudviklingen overstiger i øjeblikket lønudviklingen, således at der et reallønsfald for de fleste. Og selvom nogen mener at det vil gå over i 2013, så tror jeg at kombinationen af stigende energipriser og fødevarepriser samt behov for yderligere styrkelse af konkurrenceevnen* vil gøre at reallønsudviklingen fortsat vil være negativ i nogle år.

Og så er det vel en fordel for modtagere af overførselsindkomster at reguleringen ændres. Eller er der noget jeg har overset?

—-

*: Se evt Jon Moynihan’s foredrag på MIT om behovet for generel lønnedgang i vesten  (Jon er bestyrelsesformand for PA Consulting Group, hvor jeg arbejder).