Øv. Forandringen kom ikke til Frederiksberg i denne omgang.


De sidste par år er der blevet arbejdet med at bedre forholdene for cyklister på det sidste stykke af H.C. Ørstedsvej (på Frederiksberg til ikke-lokale læsere), mellem Thorvaldsensvej og Rosenørns Alle. Grunden til at det har trukket ud har været at der simpelthen ikke er plads til både vejbaner, cykelstier, fortove og parkeringspladser. (Vejen er smallere end Gl. Kongevej hvor det allerede var problematisk at etablere cykelsti.

Processen førte ganske forudsigeligt til diskussion af P-pladser kontra cykelstier, særligt i og med de lokale butikker har et – i mine øjne – legitimt behov for at kunne læsse varer af i rimelig afstand fra butikken.

Kommunen har derfor ad flere omgange lavet forskellige forslag (alle forbilledligt gennemarbejdede) til det muliges kunst, og til sidst var der følgende forslag:

 1. Ensretning af H.C. Ørstedsvej og Bülowsvej i hver sin retning (enten kun på det aktuelle stykke eller generelt). Dette ville give plads til både cykelstier og parkeringspladser (men ville nok medføre øget forurening og flere sving-ulykker))
 2. Helt lige vejforløb, med normalbredde cykelsti, men helt uden parkeringspladser
 3. Slynget vejforløb, med smalle cykelstier og smalle fortov, men også med enkelte parkeringspladser.
 4. Fælles fortov og cykelsti.
 5. Såkaldt ‘Shared Space’. Denne vejform er ikke så kendt i Danmark, men vinder frem andre steder i Europa. Fra Kommunens beskrivelse:  “Shared Space er en helhedsløsning, hvor det klart signaleres, at denne delstrækning er meget bymæssig og kræver lav hastighed og særlig opmærksomhed, baseret på at give ansvaret tilbage til trafikanterne. Indretningen af strækningen sikrer, at det trafikale rum for cykler og biler er klart afgrænset, og at integreringen af trafikarterne betyder, at det er cyklisterne, der bestemmer farten. Cyklisterne får derved en stor synlighed i det trafikale rum.”

I det meste af foråret hældte Kommunen mest til løsningsforslag 3, men butiksejerne mente ikke at der ville være P-pladser nok især i Thorvaldsensvejenden. Det lader dog til at der nu er mast nogle P-pladser ind som giver en acceptabel løsning på aflæsningsproblemerne. Så Kommunalbestyrelsen har nu på deres møde 18. juni 2012 endeligt besluttet sig for model 3.

Jeg forstår godt rationalet, men – og nu kommer jeg tilbage til overskriften – det skuffer mig at Kommunen ikke ville/ turde / kunne få Politiet med på at gennemføre en Shared Space løsning.

Jf. det høringssvar jeg indsendte, mener jeg det det ville pege meget mere frem:

Høringssvar vedrørende cykelsti på H. C. Ørstedsvej:

Tak for et velforberedt og oplysende informationsmøde i den forgangne uge.

Vores familie (2 voksne + 2 børn på 4 og 8 år) anbefaler at kommunalbestyrelsen går videre med Shared Space løsningen.

Dette begrunder vi med følgende:
1. Der er ikke plads til den perfekte løsning (som ville være bred cykelsti, dobbeltrettet vej og p-pladser)
2. Sikkerheden for cyklister skal øges, både i forhold til kørende biler og parkerede biler
3. Der er behov for enkelte p-pladser til handlende og især aflæsning fra mindre varebiler
4. Ensretning vil medføre betydelige ulemper for andre dele af vejnettet (mer-kørsel og uheld).

Når pladsen ikke er her, er det er altså nødvendigt med adfærdsændringer.
Og her tror vi mest på shared space, da det minder om de nuværende faktiske forhold, hvor det er cyklister som sætter farten.
Med shared space kan cyklisterne med god ret blive ude på vejen, og det er så (ligesom på landet og generelt i forhold til færdselsloven) bilisternes ansvar først at overhale når der er plads til det. Cyklisterne kan dermed undgå de faremomenter der i dag kommer af løbende at skulle trække ud for at køre forbi parkerede biler.

Samtidig mindsker shared space løsningen risikoen for uheld på flere andre områder:
* Farten kommer ned på strækningen, også udenfor myldretiden hvor trafikken alligevel snegler sig afsted
* Risikoen for at cyklister fanges af bildøre er mindst mulig her: ingen risiko på højre side, og en halv meters plads på venstre side (og førere er typisk mere opmærksomme på ikke at fange cyklister med døren, end passagerer er)
* Fodgængere og cyklister skilles ad – og på Frederiksberg er der en del svage gående (unge og gamle)

Det vil selvfølgelig kræve en særlig markering ved indkørsel på strækningen, og adfærdsændringen vil tage tid. Men selv i indkøringsperioden vil sikkerheden øges i forhold til i dag.

Slutteligt er det også værd at anføre at en shared space løsning hvor cyklister ligestilles med bilister vil være et stærkt signal om at Frederiksberg Kommune tager sin ambition om at være en grøn cykelkommune alvorligt. Og det uden at fremkommeligheden for bilister forringes i nævneværdig grad.

Vi er – som de fleste andre forældre – opmærksomme på at shared space kan forekomme utrygt for børn. Men vi mener stadig at shared space er den mindst ringe løsning, også for børn: De vil før eller siden skulle færdes på vej hvor der ikke er cykelsti, og vi er faktisk mere nervøse for bilernes døre (for dem overser børnene).

For en god ordens skyld skal det bemærkes at vi både er gående, cyklende og bilister, afhængig af situationen.

Men vi prøvede i det mindste.

, ,

7 svar til “Øv. Forandringen kom ikke til Frederiksberg i denne omgang.”

 1. Hejsa, du skriver noget om at politiet ikke ville være med til “shared space”. Hvad var deres begrundelse i det her tilfælde?

 2. Vedr. politiet: På et orienteringsmøde blev det nævnt fra Kommunens side at politiet var skeptisk overfor sikkerheden ved shared space med mindre hastigheden blev sat ned (hvilket ville passe mig fint), men samtidig ville de ikke gå med til at sænke hastigheden (mener at huske at grunden var at der skulle kunne køre udrykningskøretøjer mm.).

  Jeg har desværre ikke mere konkret viden om politiets eventuelle aktie i at det ikke blev til shared space. Det er muligt at deres vurderinger slet ikke har spillet ind på beslutningen.

  PS: Indlægget blev skrevet ikke mange dage efter at politiet afviste København
  Kommunes forslag til kryds hvor cyklister skulle have lov til at svinge til højre dit rødt. Det blev begrundet med at sådan gjorde man ikke i EU-landene. Men nogen dage viste det sig så at man godt kunne gøre det i Bruxelles.