Hvem kan jeg stemme på?

Til næste folketingsvalg vil jeg give min stemme til en af de kandidater som kan svare ja til følgende spørgsmål:

 1. Stemte du nej til offentlighedsloven? Eller, hvis du ikke var medlem, udtrykte du din modstand mod den?
 2. Går du ind for bæredygtighed, både socialt, miljø/klimamæssigt og økonomisk?
 3. Kan der ske fremskridt på ovennævnte områder uden at BNP nødvendigvis stiger?
 4. Er det relevant for politikere at gøre sig etiske/moralske overvejelser i forbindelse med beslutninger?
 5. Er du enig i at det er bedst at beskatte knappe ressourcer (f.eks. olie, areal) fremfor arbejdsindtægt?
 6. Går du ind for den private ejendomsret?
 7. Er du enig i at det er at foretrække at Danmark er medlem af EU?
 8. Er du enig i at initiativ og risikovillighed skal støttes og belønnes?
 9. Foretrækker du at udvise tillid (med fare for skuffelse) fremfor skepsis?
 10. Er du enig i at Dong-aktiesalget til bl.a. Goldman-Sachs burde have været udskudt så selve beslutningen om at privatisere kunne genovervejes? Stemte du i henhold til dette? (Hvis du altså var medlem af Folketinget)
 11. 10. juni 2014: Kæmpede du for ren-luft-zonerne i København?
 12. 11. juni 2014: Stemte du i mod loven om at lægge Center for Cybersikkerhed ind under FE?
 13. Er du enig i at Danmark bør orientere sig mere mod Norden, og skal arbejde for en egentlig Nordisk union?
 14. 7. januar 2015: Er du imod general overvågning af borgere som f.eks. genindførelse af logningsdirektivet?
 15. … Der kommer nok mere til.

Undskyld

Jeg forstår at Helle Thorning-Schmidt talte godt for sig i dagens samråd (hørte kun slutningen). Min erfaring er at det kan være godt at rense luften, så her er hvad jeg ville have sagt (så havde det måske heller ikke taget så længe):

Undskyld. Til Folketingets Retsudvalg, Folketinget og til alle borgere i Danmark.

Da vi overtog regeringsansvaret var de fleste af os uerfarne med at forvalte magten. Og de mange kompromisser i det sorte tårn gjorde at vi tabte forbindelsen til vores rødder.

I usikkerhed gav vi embedsværket for meget plads, distancerede os fra befolkningen med bortforklaringer, new-speak og løgne. Vi glemte i det hele taget at regeringen skal tjene folket. Ikke omvendt.

Tilgiv os. Thi vi vidste ikke bedre.

Men det gør vi nu. Derfor vil regeringen i denne folketingssamling fremsætte lovforslag om følgende:

 1. Ny offentligshedslov efter svensk forbillede, og overholdelse af frister vil indgå med stor vægt i departementschefers resultatkontrakter
 2. Der indføres egentlig parlamentarisk kontrol med PET
 3. Høringsfrister under 4 uger kan kun ske efter folketingsbeslutning med mindst 2/3 flertal.

Og derfor vil jeg som regeringsleder fremadrettet heller ikke acceptere opførsel der bare minder om hvad den tidligere justitsminister enten af egen drift eller gennem dårlig rådgivning begav sig ud i. Vi skal være åbne, ærlige og redelige i både vores handlinger og kommunikation.

Jeg håber selv at kunne gå forrest og at jeg med denne redegørelse har taget første skridt.

Spørgsmål?

Vil Togplanen flytte folk fra bil til tog?

I går faldt forliget om Togfonden endeligt på plads således at vores jernbaneinfrastruktur både nationalt og lokalt får et betydeligt løft over de kommende 10 år. Godt. Det er der nemlig behov for.

I dag har der så været en del diskussion af om folk så faktisk vil flytte fra bil til tog, eller om billetpriserne skal sættes ned for at få det til at ske.

Jeg tror to ting skal være opfyldt for at folk flytter fra bil til tog (eller fra bil til kollektiv transport i det hele taget):

 1. Toget skal være et reelt alternativ. Dvs sammenlignelig tidsforbrug og ikke for meget ‘bøvl’ (skift mm.)
 2. Prisen skal opleves som rimelig.

Det netop indgåede forlig adresserer pkt 1, på især de lange strækninger (time-modellen) og regionalt i især Jylland.

Som påpeget af flere kan billetpriserne i toget øjensynligt ikke konkurrere med omkostningerne ved at køre tilsvarende strækning i bil. Dette skyldes dog ofte at der anlægges en rent marginal betragtning, og folk kun ser på hvad brændstof koster – bilen er jo købt og betalt og står i garagen alligevel.

Dette er et yderligere argument for at flytte bilbeskatningen fra køb, til anvendelse. Dvs fra registreringsafgift til kørselsafgift. Min kollega Ole og jeg kom før jul med et forslag til hvordan denne omlægning kunne startes, ud fra en betragtning om at vi alene i Hovedstadsområdet spilder 6-8 milliarder på trængsel for hvert år vi udskyder at gå i gang med omlægningen. Det var også derfor Produktivitetskommissionen pegede på roadpricing som en god ide.

Så ja. Togplanen vil muliggøre at folk kan flytte fra bil til tog. Det er dog først med kørselsafgifter folk for alvor rykker over. Og på trods af aktuel politisk tøven skal de nok være på plads om 10 år når gevinsterne fra Togplanen for alvor skal realiseres.