Rådgivningsydelser

På baggrund af min indsigt i mulighederne og udfordringerne i den grønne omstilling (såvel politisk som praktisk) og min mangeårige konsulenterfaring bistår jeg gerne organisationer med at blive klar over hvad deres rolle i omstillingen skal være, og hvordan de bedst udfylder den.

Eksempler på ydelser (til stat, styrelse, kommune, virksomhed), enten som time-baseret ekspertbistand eller leverancebaserede projekter:

  • Policy- og strategiformulering
  • Analyser af teknologiske muligheder / udfordringer
  • Udarbejdelse af handlingsplaner
  • Detaljerering af omstillingsprojekter.

Se konkrete projekteksempler i mit CV.


Kontakt:

raadgivning@sorenhave.dk

+45 2873 5464