P-regler for elbiler: Det er ikke nemt

For nylig var der høring af bekendtgørelse om parkering på offentlige veje som udmønter dele af den nye vejlov. En af de vigtigste ændringer var at gøre det lovligt at differentiere P-takster af miljøgrunde. Dvs. at muliggøre gratis parkering for elbiler.

Som jeg tidligere har beskrevet, er dette dog ikke uden problemer da folk kan opfatte ladepladser som reserveret og gratis parkering til elbiler, i stedet for steder hvor det er meningen man holder for at lade.

Jeg afgav derfor følgende høringssvar:

Kære [VD-medarbejder].
Som jeg forstår det. er ændringen af vejlovens par 90 i høj grad foranlediget af ønsket om at fremme elbiler (og andre lav-emissions køretøjer).
Som elbilist, bosat på Frederiksberg støtter jeg selvfølgelig dette, men vil gerne komme med nogle – finder jeg – vigtige bemærkninger til bekendtgørelsen (og loven).
I forhold til offentlig parkering spiller to ting ind i forhold til elbiler:
1. Gratis parkering (generelt) for elbiler kan bruges som økonomisk incitament for at få folk til at skifte til elbil
2. Parkeringspladser kan (med vejmyndigheds tilladelse) omdannes til offentlige ladepladser.
ad 1: Som jeg forstår par 90 adresserer den pkt 1, i og med den giver vejmyndighed mulighed for generelt at reducere P-afgifter med henvisning til f.eks. miljø.
ad 2: Ved samtale med P-vagter på Frederiksberg har jeg fået oplyst at den nuværende lovgivning ikke hjemler at der gives bøde til biler som holder på en P-plads med ladestandere uden at bilen har sat ladestik i. Dette er et stort problem da benzinbiler jævnligt holder på ladepladserne, og endda også elbiler uden isat stik (dette er faktisk et stigende problem i Oslo). Og som jeg læser den nye par 90, løses dette problem ikke.
Denne situation er uholdbar. Specielt for borgere i lejligheder (som jeg selv) som må forlade sig på at kunne komme til at lade på ladestandere på offentlig område. Men også for de operatører som har bekostet opsætning af ladestanderne i forventning om omsætning.
Ladepladser bør ikke ses som parkering reserveret elbiler, men som tankstationer. (Man parkerer jo heller ikke foran standeren på en benzintank.)
Der bør derfor indføres hjemmel i stil med følgende forslag: “Hvor vejmyndigheden har givet tilladelse til installation af elladestationer på offentlig parkeringsareal kan vejmyndigheden forbeholde dette til elbiler med isat ladestik. Under forudsætning af tydelig skiltning heraf, kan vejmyndigheden ved overtrædelse udstede kontrolafgift svarende ulovlig parkering.”
Dette kan evt ske med henvisning til Vejlovens par 88, stk 6.
Jeg håber du forstår den beskrevne problemstilling, ellers uddyber jeg gerne.
Mvh, Søren Have
Dagen efter afsendelsen af høringssvaret oplevede jeg meget a propos at jeg ikke kunne komme til at lade. Clevers app viste ledige stik, men den kunne i sagens natur ikke vise at pladserne var optaget af to  biler (her benzin, men har også oplevet det med elbiler, desværre):

Jeg har jo tidligere harcelleret over samme situation i Århus, men ser så i fredags at nu vil de (snart) rette op på problemet:

Artikel fra GO om kommende nye regler for elbil-parkering i Århus

Artikel fra GO (juni 2015) om kommende nye regler for elbil-parkering i Århus

Først så tænkte jeg at 3-timers grænsen lyder fint – sikrer netop mod brug af pladsen som parkering mere end ladeplads.

Men hvad så med folk der bor i byen, og skal lade natten over på denne stander – skal de så flytte bilen om aftenen/natten? Nej, selvfølgelig ikke. Så derfor foreslår jeg følgende regler + skiltning vedrørende elbiler i bymæssigt område:

Regel om adgang: Parkering på offentligt areal hvor der er opsat ladestandere til elbiler, må kun ske med isat ladestik. Uanset bilens opladningsgrad, må parkeringen ikke vare over 3 timer i tidsrummet 8.00 til 19.00. Dvs, ved ankomst kl 16.00 eller senere kan man holde til næste morgen kl. 8.00.

Regel om satser: Kommuner kan vælge at give nedslag i sædvanlige parkeringssatser (både P-billetter og licenser) for elbilister. Hvis dette sker, skal det gælde alle P-pladser i et givent område. Ikke kun de som har opsat ladestandere til elbiler.

Skiltning: Bekendtgørelse om vejafmærkning bør ændres så der for skiltet UE 33,4 står at det “angiver, at parkeringsarealet kun må benyttes til parkering af elbiler med isat ladestik”. Så kan skiltet se ud som følger:

Eksempel på skiltning af foreslåede regler.

Eksempel på skiltning af foreslåede regler.

Voila!

Dette indlæg blev udgivet i Bæredygtig transport, Elbiler, Politik. Bogmærk permalinket.

One Response to P-regler for elbiler: Det er ikke nemt

 1. Søren Have skriver:

  Vejdirektoratetet har sendt bekendtgørelsen i fornyet høring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/57635

  Jeg har derfor afgivet følgende tilføjelse:

  Jeg har kun bemærkninger til § 2, stk 2:
  – Kan den nuværende formulering muliggøre fritagelse for elbiler? Folk der kører i elbiler er vel ikke en ‘trafikanttype’ som sådan.
  – Kunne det ikke give mening at tillade delvis fritagelse?
  En ny formulering kunne således lyde: “Vejmyndigheden kan bestemme, at der opkræves nedsat, eller ingen betaling for parkering af bestemte trafikanttyper, køretøjstyper eller køretøjer med særlig anvendelse.”

  Derudover vil jeg gøre opmærksom på mit blog-indlæg hvor jeg foreslår ændringer af den undertavle-regel du var så venlig at gøre mig opmærksom på: https://www.sorenhave.dk/blog/2015/06/p-regler-for-elbiler-det-er-ikke-nemt/

  Det kunne være fint om VD tog dette forslag videre. (Jeg forstår at færdselsloven har skiftet ressort til TRM, så måske kan I gøre det af egen drift nu.)

Der er lukket for kommentarer.