Er alle Better Place investeringerne tabt?


Ja. Investeringerne i Better Place Danmark kan hurtigt gå tabt, hvis det fortsætter på denne måde. Jeg modtog om eftermiddagen d. 3. juni en email med brev vedhæftet hvori der står at

“…kurator ikke indtræder i aftaler indgået mellem elselskaberne og Better Place Danmark A/S.

Elselskaberne har som konsekvens heraf meddelt, at de straks påbgynder de praktiske arbejder i forbindelse med afbrydelse af strømmen.

Det betyder, at du beklageligvis må påregne, at både batteriskiftestationer og ladestanderne opsat i det offentlige rum foreløbig vil være ude af drift fra senest 4. juni 2013.”

(Mine fremhævninger).

Jeg ved godt at DONG synes at de har kastet nok penge efter Better Place, og at de med deres 17,5% ejerandel af Better Place Danmark ikke har den store indflydelse på bobehandlingen, men som den primære* el-leverandør til Better Place synes jeg godt man kunne have ventet en måned med at trække strømmen, i stedet for straks og senest 36 timer efter jeg fik denne mail.

Hvorfor nu det? Er det ikke bare at kaste gode penge efter dårlige, for at trække pinen ud for nogle få i forvejen registreringsafgiftfritagelsesforkælede elbilister der heller bare skulle lægge som de har redt?

Det synes jeg faktisk ikke, af følgende grunde (udover den rent personlige at det giver mig en masse bøvl og ærgelser):

  • Der er investeret kæmpe summer i at stille 688 ladestandere op på 126 lokationer (de fleste på offentlig tilgængelige P-pladser), både til teknikken men især til det nødvendige gravearbejde
  • Elbilejere i byerne er afhængige af de offentligt tilgængelige ladestandere
  • Udover de private brugere af Better Place netværket, er der også en række flådeejere (virksomheder, delebilsordninger, biludlejningsfirmaer,…)  og forsøgsprojekter som vil løbe ind i problemer, eksempelvis 3 x 35’s forsøg med eltaxaer som langt om længe kom i gang i maj
  • Det vil koste småpenge at holde i det mindste ladestanderne kørende. En hurtig overslagsudregning: 500 biler (hvoraf ca. halvdelen private) lader 90% om dagen, svarende til 20kWh i døgnet. Til ca. 1 kr/kWh (det er jo afgiftsfritaget), giver det 10.000 kr om dagen. Dvs 300.000 kr om måneden. Når man sammenholder med hvad DONG ellers bløder, og hvad der bliver kastet efter solcelle-baronerne er det peanuts. (Og hvis man havde bedt folk om at fortsætte** med at betale det som svarer til et rent lade-abonnement, så ville der måske være kommet 400.000 kr ind – så er der også til lidt løn.
  • Før Better Places konkurs var der en sund konkurrence mellem dem og CLEVER (selvom jeg godt kunne have ønsket mig en smule mere samarbejde om roaming – men det er nok for meget forlangt af firmaer med konkurrerende elleverandører som ejere). Men nu fisker CLEVER (meget naturligt) efter Better Places kunder. Hvis Better Place netværket ikke videreføres, vil CLEVER stå som eneste udbyder af ladning væk fra hjemmet.
  • Better Place har lavet et kæmpe arbejde med at indgå aftaler med kommunerne om at afsætte parkeringspladser til ladestandere. I starten var de ofte blokeret af benzinbiler, men på det seneste er folk faktisk blevet bedre til at respektere skiltningen, i og med de kunne se at de blev brugt – det kan hurtigt ændre sig hvis strømmen ryger i en periode:

     

     

Dertil kommer at den grønne omstilling generelt har det svært i Danmark for tiden, og bare at lade Better Places aktiver forfalde er endnu en spand kul på bålet.

Jeg vil derfor gentage min appel til Martin Lidegård

 

Eller skal det igen gå som da DONG solgte/forærede fibernettet til TDC så de kunne de facto lukke det?

Update 5. juni 2013:

Jeg har i dag testet en af de offentlige standere, og de virker endnu!! Håber det er tegn på at nogen (kurator eller DONG) har besindet sig og kigget lidt frem. (Så har faktisk lidt dårlig samvittighed nu, da jeg jo ikke betaler.)

Var også til grundlovsmøde for at spørge Martin Lidegaard om han havde tænkt sig at gøre noget (f.eks. tale med finansministeren, som aktionær i DONG) for ikke at Better Places aktiver skal smuldre.
Det havde han ikke, fordi “Better Place er en privat virksomhed, og i øvrigt er batteriskifte nok desværre ikke vejen frem….og deres netværk dækker ikke så godt som CLEVER.” Det sidste er decideret forkert (og det var der også flere andre der kommenterede); jeg havde eksplicit spurgt ham om standerne, ikke skiftestationerne; og det var ikke Better Place jeg ville redde, nærmere kunderne og et vigtigt aktiv i den grønne omstilling. Så det var lidt goddag mand, økseskaft. Jeg lod det dog blive ved det.

Update 10. juni 2013: Fik i dag et nyt brev fra kurator hvor der stod at

“Usikkerhed om retten til at tillade brug af ladestanderne – uanset hvem der står som aftager af strøm – indebærer imidlertid, at vi er nødt til at afbryde ladestanderne.”

Og samtidig med jeg læste det, blev der åbenbart lukket:

Jeg forstår ikke hvis interesser det er kurator varetager. Det er i hvert tilfælde ikke kundernes. Ej heller kreditorernes/boets***, jf. ovenstående. Men hvis så? Konkurrenternes?

Nogen andre bud?

*: Det ved jeg, fordi man skulle betale ekstra hvis man ville have opsat sin ladestander på en adresse som ikke i forvejen fik strøm fra DONG.

**: Kurator opfordrede til at man ikke betaler sin juni-regning, så jeg har netop annulleret PBS-overførslen. Men jeg ville da hellere have betalt den, hvis det kunne øge sandsynligheden for at det kører videre.

***: Tilføjet 11 juni 2013: Kurator må ikke handle i strid med boets interesser, jf. konkurslovens §127.

,