Sådan kan el- og hybridbiler afgiftfritages


Opdatering 12. november 2014: Noget skal i hvert tilfælde ske – ellers ender elbiler med at være dyrere end helt tilsvarende benzinbiler, da de eksisterende skatteregler som giver skatte-rabat til brændstoføkonomiske biler slet ikke kan håndtere biler uden forbrændingsmotor.

Oprindeligt indlæg:

Der har den seneste måneds tid været en del skriveri om omlægning af registreringsafgiften på biler. Hver gang kommer standardsvaret fra regeringen at “joe, det overvejes da, i og med det jo også er en del af regeringsgrundlaget”.

Vi er dog på vej ind i et valgår, så det er usandsynligt at der vil ske det store på den front. Og det kunne vel også være OK – vi ved jo alle hvad vilkårene er – hvis ikke det var for elbilernes beskatning.

Den nuværende registreringsafgiftsfritagelse af elbiler gælder kun til og med 2015. Diverse aktører i branchen er derfor (med rette) bekymret for om der kan komme en opbremsning i det nu ellers stigende salg af elbiler. Producenterne planlægger jo også flere år forud hvor mange biler der skal produceres, og hvilke lande der skal have dem.

Det kan dog nok være politisk svært bare at forlænge afgiftsfritagelsen, da mange af de solgte biler er Teslas Model S. En luksus-klasse bil til, relativt set, få penge. Det falder nogen for brystet at de som køber en Model S slipper så billigt. At de måske ikke ville have købt den, om fuldt beskattet, er en anden sag.

Så hvad så?

Jeg foreslår følgende løsning:

  1. Gør registreringsafgiftsfritagelsen af elbiler permanent, og udvid den til at inkludere plug-in hybrid biler (dvs elbiler med range extender som f.eks. BMW’s i3 REX)
  2. Fjern også momsen, så de små elbiler kommer prismæssigt tættere på de tilsvarende benzinbiler [Opdatering 12. december 2014: Skatteministeriet oplyser på konkret forespørgsel at det på grund af EU-regler ikke er muligt at fritage el-/hybridbiler helt/delvist for moms.]
  3. Benyt lejligheden til at komme i gang med kørselsafgifter (som foreslået her); i første omgang tids-uafhængige og i een stor landsdækkende zone – dette er teknisk muligt her og nu (jf. f.eks. dette tiltag i Oregon [Opdatering 30. juni 2015: Dette system går nu live i morgen d. 1. juli 2015])
  4. Km-afgiften skal så afhænge af miljøklassen af bilen – dvs dels hvor langt den kører pr kJ, dels hvor mange emissioner den har pr km. Herved bliver elbiler billigere end hybrider og små billigere end store (alt andet lige).
    Grundniveauet af taksterne kan f.eks. sættes så 10.000 km årlig kørsel x 3 år giver indtægter svarende til nuværende moms-indtægter fra samme bilmodel.
  5. [Opdatering 30. juni 2015: For at kompensere for at afgiften initielt vil være den samme i København og i Jylland (hvor man typisk skal køre længere) kan der indføres et stedafhængigt fradrag (som eksempelvis kunne følge de kommunegrænser der i forvejen er for forhøjet befordringsfradrag). 
,