Hvor blev pengene af?


I øjeblikket bliver der betalt af på en masse gæld. Både i private husholdninger og i banker. Og i nogen banker er nedskrivningerne så store at staterne må gå ind og dække tab. Nogen gange med skatteindtægter, men for tiden mest med lånte midler.

Det er store beløb det drejer sig om. Jeg har derfor nogen gange tænkt over hvor pengene blev af? Gik de alle til nye samtalekøkkener eller er de sat i værdier der har beholdt værdi (guld o.l.)?

Tag som eksempel pantebrevskarrusellerne hvor ejendomme blev handlet op i urealistiske priser i lukkede kredsløb og herefter belånt. Det er klart at den som sad med ejendommene da karrusellen gik i stå har Sorteper . Men den næstsidste som solgte dem videre må have kunnet trække nogle penge ud. Hvor er de?

Hvis jeg i dag var økonomistuderende ville det være emnet for mit speciale / ph.d.-afhandling: Hvor blev pengene af? Ideen hermed givet videre.