At beskatte eller ikke beskatte?


(Note: Nedenstående er skrevet i januar 2013. Dvs. før regeringen annullerede kørselsafgifterne for lastbiler.)

Der er forskellige holdninger til hvor meget skat der skal betales. Men de fleste finder at en vis statsdannelse er nødvendig, og at der skal skatteindtægter til at finansiere den.

I min sommerferie kom jeg til at tænke over følgende paradoks vedrørende skatteobjekter:

  • Man skal ikke beskatte ‘gode ting’ (arbejdsindkomst, overskud i virksomheder, …), for det vil fjerne incitamenterne til at gøre de gode ting (f.eks. gøre en ekstra indsats på arbejdet; selvom det diskuteres hvad selskabsskatterne pt betyder for antallet af arbejdspladser)
  • Man skal heller ikke basere indtægter på skat på ting som er ‘dårlige’ (tobak, spiritus, energi-fråds, …) for så kan man risikere at indtægterne forsvinder når folk evt ændrer adfærd som følge af beskatningen.

Man skal altså finde en mellemvej mellem at påvirke adfærd og opnå provenu. Men det er svært som også Vismændene konstaterer i DØRS’ jubilæumsskrift:

Et optimalt niveau for en regulerende skat er imidlertid under alle omstændigheder meget svært at fastlægge. Det kræver detaljeret kendskab til værdien af skadesvirkningerne. På trods af en omfattende værdisætningslitteratur har end ikke DØR dog på noget tidspunkt kunnet fastslå det optimale niveau af nogen regulerende skat.

Et godt eksempel er en analyse der viste at hvis man sænkede afgifterne på alkohol ville der komme flere penge i kassen.

Men hvad skal man så beskatte? En mulighed er ikke-elastistiske ting, dvs. ting som folk bare skal have : jord, bolig, basisfødevarer og transport. Men desværre er der indgået forlig om ikke at ændre boligbeskatningen indtil 2020, fødevarer er allerede rigeligt beskattet (selvom fedtskatten blev fjernet), indtægterne fra registreringsafgiften er faldende  (og landsdækkende roadpricing for alle biler kan først være klar om 3-5 år, selvom der er mere og mere opbakning til det).

Så hvor skal pengene så komme fra? Nogen ideer? (Udover disse forslag fra The Economist.)


2 svar til “At beskatte eller ikke beskatte?”

  1. Retsforbundet foreslår også at beskatte naturressourcer (f.eks. Nordsøolien). Det er jeg sådan set enig i.